Edukacja pożyczkowa

Kto może ubiegać się
o pożyczkę?

O kredyt u nas mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie, będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

mogące potwierdzić to stosownym dokumentem, np. dowodem osobistym lub paszportem. Dodatkowo musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadać rachunek bankowy.

Masz duże szanse na otrzymanie pożyczki, jeżeli:

 • Masz stabilne dochody
 • Spłacałeś do tej pory pożyczki w terminie.
 • Posiadasz nieruchomość, która nie jest obciążona kredytem.
 • Prowadzisz działalność gospodarczą.
 • Nie figurujesz w bazach dłużników.

Nie otrzymasz pożyczki,
jeżeli:

 • Nie masz żadnych dochodów.
 • Spóźniasz się ze spłatą pożyczek.
 • Widniejesz w bazach dłużników.
 • Podasz nieprawdziwe dane podczas rejestracji.
 • Nie posiadasz rachunku bankowego.
 • Nie posiadasz aktywnego numeru komórkowego.

Weź pożyczkę

Decyzję kredytową podejmujemy
w oparciu o dane z baz:

 • BIK

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. – jego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych.

 • BIG

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. –
  przedsiębiorstwo przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze (IG) o zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców.

 • KRD

  Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. - pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej. zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm oraz konsumentów.

 • ERIF

  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je i udostępnia współpracującym podmiotom. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych.